مدیریت شرکت قارچ بیشه

مدیریت شرکت قارچ بیشه

شرکت کشت و صنعت بیشه با توجه به اصول کاری و گستردگی فعالیت خود از نیرو های متخصص و مجربی بهره‌مند است.


اعضا هیئت مدیره: آقای مسعود کریمیان٬ آقای وحید نیلیه٬ آقای نجات‌علی کاهید

رئیس هیئت مدیره: آقای مسعود کریمیان

مدیر عامل: آقای مهندس محمد محمودی