پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل


"خوش می اندیشیم، اخلاقی و حرفه‌ای عمل می‌کنیم تا خوش‌نام بمانیم"

اعضا هیئت مدیره: آقای مسعود کریمیان٬ آقای وحید نیلیه٬ آقای نجات‌علی کاهید