(038)34220779-81

info@bisheh.ir

بروجن، بلوار ملت٬ روبروی بانک رفاه

چهارمحال و بختیاری


مراحل پرورش قارچ (۳)

مراحل پرورش قارچ (۳)

در ادامه‌ی مقاله‌های قبل و در توضیح مراحل پرورش قارچ در این مطلب به موضوعاتی چون مرحله رشد در خاک پوششی٬ خواص آن٬ عملیات‌های رافیلینگ و ککینگ و فرایند آبیاری پرداخته می‌شود. مقاله موجود برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه‌ای" تالیف "مهندس شهناز شاهی" می‌باشد.

مراحل پرورش قارچ (۲)

مراحل پرورش قارچ (۲)

در ادامه‌ی مقاله‌ی قبل و در توضیح مراحل پرورش قارچ در این مطلب موضوعاتی چون ساپلیمنت ها و اثر استفاده از آن‌ها در کمپوست٬ پنجه‌دوانی میسیلیوم در خاک پوششی و مرحله‌ی خاک دهی توضیح داده می‌شود. مقاله موجود برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه‌ای" تالیف "مهندس شهناز شاهی" می‌باشد.

مراحل پرورش قارچ (۱)

مراحل پرورش قارچ (۱)

در این مقاله و مقاله های بعدی مراحل پرورش قارچ و شرایط هرکدام به تفصیل ارائه می‌گردد. برای شناخت بهتر مراحل پرورش هر قارچ شناخت نوع نژاد قارچ الزامی است. در این متن آشنایی با نژادهای پرورشی رایج٬ شرایط رشد میسیلیوم در پرورش قارچ و موضوعاتی از قبیل کنترل شرایط محیطی از جمله دما و رطوبت و ... بررسی می‌شود. مقاله موجود برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه‌ای" تالیف "مهندس شهناز شاهی" می‌باشد.

اصول برداشت قارچ در سالن

اصول برداشت قارچ در سالن

برداشت زمانی صورت می گیرد که کلاهک قارچ در حد مطلوب رشد کرده ولی باز ندشه باشد تیغه ها مشخص نباشند در این زمان معمولاً سطح کلاهک پهن شده و قطر آن به 5/2 تا 8 سانتیمتر می رسد

اهمیت اقتصادی قارچ ها

اهمیت اقتصادی قارچ ها

قارچها همراه با باکتریها ، قندها ، آمینو اسیدها و پروتئین‌ها را تجزیه می‌کنند. قارچها مخصوصا در تجزیه لیگنین چوب نقش دارند.

قارچ چیست؟

قارچ چیست؟

قارچها موجوداتی یوکاریوتیک هستند که سلولهای آنها حاوی 1 یا 2 یا چند هسته می باشد.این موجودات هتروتروف بوده و دارای تولید مثل جنسی و یا غیر جنسی اند.ساختمان رویشی در آنها بصورت رشته ای بوده و غیر متحرکند.این موجودات دارای دیواره سلولی هستند.جنس دیواره آنها از کتین،سلولز و یا هر دو می باشد. تغذیه در قارچها به صورت جذبی بوده و انرژی را به صورت گلیکوژن در خود ذخیره می کنند.

<< 1 2 >>