(038)34220779-81

info@bisheh.ir

بروجن، بلوار ملت٬ روبروی بانک رفاه

چهارمحال و بختیاری

.ما با مشتریان خود یک اصل مشترک داریم؛ کیفیت زبان مشترک ماست

پیام مدیر عامل

"خوش می اندیشیم، اخلاقی و حرفه‌ای عمل می‌کنیم تا خوش‌نام بمانیم"

رویدادها

عنوان رویداد

تست

مشاهده تمام خدمات
Image

مراحل پرورش قارچ (۳)

بیشتر ببینید
'مراحل پرورش قارچ (۳)'

در ادامه‌ی مقاله‌های قبل و در توضیح مراحل پرورش قارچ در این مطلب به موضوعاتی چون مرحله رشد در خاک پوششی٬ خواص آن٬ عملیات‌های رافیلینگ و ککینگ و فرایند آبیاری پرداخته می‌شود. مقاله موجود برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه‌ای" تالیف "مهندس شهناز شاهی" می‌باشد.

Image

مراحل پرورش قارچ (۲)

بیشتر ببینید
'مراحل پرورش قارچ (۲)'

در ادامه‌ی مقاله‌ی قبل و در توضیح مراحل پرورش قارچ در این مطلب موضوعاتی چون ساپلیمنت ها و اثر استفاده از آن‌ها در کمپوست٬ پنجه‌دوانی میسیلیوم در خاک پوششی و مرحله‌ی خاک دهی توضیح داده می‌شود. مقاله موجود برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه‌ای" تالیف "مهندس شهناز شاهی" می‌باشد.

Image

مراحل پرورش قارچ (۱)

بیشتر ببینید
'مراحل پرورش قارچ (۱)'

در این مقاله و مقاله های بعدی مراحل پرورش قارچ و شرایط هرکدام به تفصیل ارائه می‌گردد. برای شناخت بهتر مراحل پرورش هر قارچ شناخت نوع نژاد قارچ الزامی است. در این متن آشنایی با نژادهای پرورشی رایج٬ شرایط رشد میسیلیوم در پرورش قارچ و موضوعاتی از قبیل کنترل شرایط محیطی از جمله دما و رطوبت و ... بررسی می‌شود. مقاله موجود برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه‌ای" تالیف "مهندس شهناز شاهی" می‌باشد.