پیام مدیر عامل

"خوش می اندیشیم، اخلاقی و حرفه‌ای عمل می‌کنیم تا خوش‌نام بمانیم"

اعضا هیئت مدیره: آقای مسعود کریمیان٬ آقای وحید نیلیه٬ آقای نجات‌علی کاهید

دفتر مرکزی: آدرس: چهارمحال و بختیاری٬ بروجن٬ بلوار ملت٬ روبروی بانک رفاه

تلفن: ۸۱-۳۴۲۲۰۷۷۹(۰۳۸) فکس: ۳-۳۴۲۳۰۴۶۲(۰۳۸)